De bereikbaarheid en leefbaarheid van het Schiphol-gebied staan onder druk. Er worden nieuwe bedrijfslocaties (en woonlocaties) ontwikkeld. Het aantal forenzen – en daarmee de mobiliteit – blijft ook de komende jaren toenemen. Een bereikbaar en leefbaar gebied is cruciaal voor de bedrijven en hun medewerkers. Door flexibeler én duurzamer met onze mobiliteit om te gaan, komen we slim, schoon en snel naar ons werk.

In het programma Groot Schiphol Bereikbaar bundelen Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W hun krachten. Samen zetten we ons in voor verbeteringen aan de infrastructuur, een ruim aanbod aan alternatieve vervoersmiddelen, campagnes om bijvoorbeeld de fiets te stimuleren en interessante activiteiten in het gebied waardoor forenzen buiten de spits kunnen reizen. Zo zorgen we dat Schiphol een aantrekkelijk gebied is (en blijft) om te werken.

Illustratie: Clive Ceder - Vervoerregio Amsterdam