KHN Haarlemmermeer, Schiphol en gemeente Haarlemmermeer slaan handen ineen voor een uitstootvrij airport-hotel-shuttlebus-systeem

Foto boven. vlnr. Birgit Otto, Chief Operations Officer van Royal Schiphol Group, John Nieuwland, directeur Ramada Amsterdam Schiphol Airport Hotel en voorzitter KHN Haarlemmermeer en wethouder Economische Zaken en Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok gemeente Haarlemmermeer.

De gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlemmermeer (tevens vertegenwoordiger van de samenwerkende airport hotels) hebben de intentie uitgesproken om een nieuw emissieloos airport-hotel- shuttlebus-systeem op te zetten. Dit nieuwe transportsysteem – met gezamenlijk elektrisch vervoer tussen de airport hotels in Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol – draagt bij aan een verbeterde service voor de hotelgast en tegelijkertijd aan de leefbaarheid en verduurzaming van Haarlemmermeer en Schiphol. Om met de organisatie van dit systeem te kunnen starten, zijn in een intentieverklaring afspraken gemaakt over het plan van aanpak rondom de realisatie ervan.

Verbeterde dienstverlening en verbeterde lokale luchtkwaliteit

De airport-hotels gaan de komende jaren over van een eigen shuttledienst met dieselbussen naar een gezamenlijke shuttledienst met elektrische bussen. Medio 2024 moet het systeem volledig operationeel zijn. Dit nieuwe systeem – wat nog nergens ter wereld wordt ingezet – is efficiënt, economisch beheersbaar en duurzaam. Zo zorgt het systeem voor een verbetering van de dienstverlening aan hotelgasten en passagiers, voor een reductie van verkeer- en parkeercongestie in Haarlemmermeer en Schiphol én voor een reductie van emissies. De lokale luchtkwaliteit verbetert bij invoering van dit systeem door enerzijds de inzet van minder shuttles  en anderzijds door het gebruik van uitstootvrij vervoer.

Wanneer dit systeem volledig is gerealiseerd kunnen naar verwachting dagelijks 10.000 vervuilende kilometers worden bespaard. Dit betekent dat er met dit systeem tot 1.900 ton CO2 op jaarbasis  bespaard kan worden.

Intentieverklaring

KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer hebben in een intentieverklaring o.a. afspraken gemaakt over:

  • Het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem
  • De gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer.
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de vraag vanuit zowel de airport hotels, als de algemene hotels op de middellange tot lange termijn, zodat zij eventueel op een later moment kunnen aansluiten bij het project.

De intentieverklaring werd afgelopen vrijdag ondertekend door KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.

 

 

Interview: Veranderen doe je samen met interne stakeholders

‘Schneider Electric is een van de leidende deskundigen in laadoplossingen voor wagenparken, bedrijfsparkeerplaatsen of appartementencomplexen. Dan ben je het natuurlijk aan je stand verplicht om door te pakken bij het elektrificeren van je wagenpark.’ Manager Business Development Roy van der Heiden vertelt hoe Schneider Electric samen met alle medewerkers het mobiliteitsbeleid uitwerkte.

VP Human Resources Ingrid de Bresser legt uit waarom de BD-manager is betrokken bij het opzetten van een nieuw mobiliteitsbeleid. Dit is namelijk meestal het domein van HR- of facility-managers. ‘Roy kent alle mensen van de buitendienst. Hij weet wat voor werk ze doen en wat belangrijk voor ze is. Roy en ik hebben via digitale sessies feedback uit de hele organisatie gehaald. Cruciaal, want het beleid is immers voor alle medewerkers.’

‘De directe aanleiding om over mobiliteit te praten was dat we merkten dat we parkeerruimte tekortkwamen.’ gaat Ingrid verder. ‘Breikers hielp ons op weg met workshops. Met een groep van acht uit de hele organisatie hebben we daarna een gestructureerde aanpak opgezet, met verschillende oplossingen voor verschillende mensen. Een service engineer heeft immers andere eisen dan een kantoormedewerker.’

‘Door alle stakeholders erbij te betrekken wordt het invoeren ook een stuk makkelijker.’ Vult Roy aan. ‘Omdat we vooraf ook met de ondernemingsraad hebben samengewerkt, komt het voor niemand als een verrassing. We hebben wat dat betreft echt een resultaat om samen trots op te zijn. Als klapper op de vuurpijl kunnen we onze eigen doelstelling -CO2 neutraal zijn in 2025- nu al realiseren. Zelfs 5 jaar eerder dan onze Franse moederorganisatie!’

Interview: Samen, voorbereid aan de start

Iedereen uit de hyperspits  
De tweede lockdown heeft impact op alle niveaus van de mobiliteitsdiscussie. Medewerkers werken weer meer vanuit huis en de beleidsmakers van grote en kleine organisaties houden hun mobiliteitsbeleid tegen het licht. Asta van Droffelaar (programmamanager Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en Erik Berkhof (adviseur netwerkmanagement Rijkswaterstaat) benadrukken in een gesprek hoe belangrijk brede samenwerking is voor de mobiliteit in het post-corona tijdperk. “Een half jaar geleden wilden we iedereen de hyperspits uitkrijgen en CO2 reduceren. Door de coronacrisis lijkt het erop dat de mobiliteitsdoelstellingen van Groot Schiphol Bereikbaar behaald zijn”, geeft Asta aan.  

Het blijft een tijdelijke situatie 
“De verleiding is groot om nu achterover te leunen.” Vult coördinator monitoring en evaluatie Uitvoeringsagenda SBaB Erik haar aan. Hij zit namens Rijkswaterstaat in het kernteam van Groot Schiphol Bereikbaar. “Hoelang de crisis ook duurt, zij is tijdelijk. De mobiliteitsdoelstellingen zijn nog even actueel als in 2019. We kunnen deze tijd gebruiken om de positieve gedragseffecten te behouden en bestendigen voor de toekomst. We staan positief tegenover thuiswerken en fietsstimulering waaronder e-biken. Maar er zijn ook minder positieve effecten. Te denken valt aan gebrek aan goede thuiswerkplekken, meer autogebruik, minder OV gebruik. 

We moeten plannen maken om te voorkomen dat we straks direct weer terugvallen in ons oude gedrag, in oude vertrouwde mobiliteitskeuzes. We moeten op tijd de samenwerking zoeken.” 

We beginnen niet bij nul 
Erik: “De context is veranderd. We zoeken nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. Behalve aan de korte termijn aspecten werken we nu ook al aan de middellange termijn. Werkgevers doen nu ervaring op met bijvoorbeeld thuiswerken. Ook met de minder positieve neveneffecten. We kunnen ze daarbij vanuit ons programma ondersteunen, middels de mobiliteitsmakelaars van Breikers. Dat helpt om de huidige verandering ook in de toekomst vast te houden. We moeten wat dat betreft het ijzer smeden als het heet is. Nu is het momentum. Gelukkig beginnen we niet bij nul en kunnen we voordeel halen uit samenwerking tussen verschillende disciplines.” Asta vult aan, “Binnen de programma’s hebben we een netwerk van kennispartners opgebouwd zoals Breikers, dat ons kan helpen. Met de Arbo technische uitdagingen van een thuiswerkplek, of de impact van het door elkaar lopen van werk en privé, kennisuitwisseling met andere werkgevers op thuiswerkbeleid etc.“ 

Paraplu Samen Bouwen aan Bereikbaarheid biedt veel mogelijkheden 
De grootste knelpunten in het MRA-wegennetwerk bevinden zich bij zes gebieden: Zuidas, Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost en de regio IJmond. In de uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (hierna: SBaB) is daarom per gebied een aanpak opgenomen, zoals onder andere afspraken met werkgevers om flexibel (thuis) te werken en fietsen te stimuleren bij hun werknemers. 

Programmamanager Mirjam de Keizer van Groot Schiphol Bereikbaar vult aan. ”Juist vanwege die unieke situatie is het belangrijk dat we vanuit de paraplu SBaB de uitdaging oppakken om dingen gezamenlijk te doen. Dat doen we met onze samenwerkingspartners Breikers en goinGDutch. Ook leggen we bijvoorbeeld de verbinding tussen onze aanpak en het Smart Mobility programma van gemeente Haarlemmermeer of de MaaS oplossingen die Schiphol ontwikkelt. We bieden zo een brede basis om in te spelen op de ontwikkelingen. Daarom blijven we energie stoppen in het vinden en onderhouden van die onderlinge verbanden. De veranderingen waar we voor staan vragen erom dat we ons samen voorbereiden op de volgende post-corona-mobiliteit.” 

Test e-bikes en speedpedelecs bij politie NH

In het kader van de Nationale Agenda Fietsstimulering en vanuit het Project slimmemobiliteit en duurzaamheid, wordt op een aantal politiebureaus in Noord-Holland eenprobeeractie van e-bikes en speedpedelecs georganiseerd om de medewerkers testimuleren op de fiets naar hun werk te komen.

De Nationale Politie is als grootste werkgever van Nederland een Fietsambassadeur, samen met initiatiefnemer staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Als je verstopping in het verkeer wil voorkomen, dan is de fiets het geheime wapen tegen de drukte. En het scheelt parkeerplekken,” aldus Van Veldhoven. Ook het bevorderen van de vitaliteit onder de medewerkers en het stimuleren van meer duurzame mobiliteit zijn doelstellingen van dit project.

Het project wordt georganiseerd vanuit bureau Haarlem en gecoördineerd door Beter op Weg Haarlem. Er is een samenwerking opgezet met de regionale mobiliteitsprojecten Groot Schiphol Bereikbaar, IJmond Bereikbaar, Alkmaar Fietst! en MobiLease.

In totaal kunnen 128 politiemedewerkers de e-bikes van verschillende merken de komende maanden een weekje gaan uitproberen, waarbij de woon-werkritten worden vastgelegd met behulp van een registratie app. Uiteraard worden de privacyaspecten daarbij in acht genomen. Na afloop worden de medewerkers naar hun ervaringen gevraagd en wordt nagegaan of zij een e-bike willen aanschaffen of leasen, al dan niet via de bestaande regelingen.

Het is mogelijk dat het project na de jaarwisseling wordt voorgezet om meer politie medewerkers fiets-enthousiast te maken, mede door een e-bike en speedpedelec uit te kunnen uitproberen.

Naast de probeeractie worden op verschillende plaatsen in Noord-Holland ook extra deelfietsen geplaatst om voor politiemedewerkers het parkeren op afstand te faciliteren.