Coronavirus zet alles op zijn kop

Het Coronavirus zet alles op zijn kop. In de tweede helft van maart was het stil op de weg in de Schipholregio. Geen files en het aantal reizigers in het OV daalde in de ochtendspits met meer dan 85%. We zijn gedwongen vanuit huis te werken, onze dagelijkse routines van werken, leven anders vorm te geven.

Sommigen kunnen doorwerken, hebben het zelfs extra druk, zoals met het bevoorraden van supermarkten, ziekenhuizen of het anders vormgeven van de bedrijfsvoering. Vele ondernemers in onze regio hebben juist hun omzet voor de komende maanden zien wegvallen, hun bedrijf staat met een schok stil.

 De vraag is hoe we straks verder willen en kunnen gaan, ook met dit programma, waarmee we via gedragsverandering een leefbare en goed bereikbare regio nastreven. Ons werk- en reisgedrag is door de huidige situatie veranderd. We ervaren de voor- en nadelen van thuiswerken, maar vooral ook dat het kan. Onze digitale netwerken kunnen het aan en er zijn uitstekende programma’s beschikbaar om on-line te overleggen, trainingen te volgen, je collega via een gedeeld scherm om feedback te vragen. Deze ervaring kunnen we straks gebruiken in het slimmer vormgeven van hoe we werken en leven. Laten we hopen dat we de komende tijd weer op vrijwillige basis individuele keuzes kunnen maken en daarbij de nu gevoelde collectieve verantwoordelijkheid voor elkaar vasthouden.

Namens alle partners van de Alliantie Groot Schiphol Bereikbaar wens ik u sterkte toe bij waar u mee te maken heeft, in uw organisatie of uw privésituatie. Blijf positief en blijf samenwerken, met elkaar bereiken we meer!

Jeanet van Antwerpen
Voorzitter Alliantie Groot Schiphol Bereikbaar