Samenwerken binnen de Vervoerregio Amsterdam

Binnen de Vervoerregio Amsterdam werken 15 gemeenten in de regio Amsterdam met elkaar samen op het gebied van verkeer en vervoer. De Vervoerregio is opdrachtgever van de OV-concessies en draagt zorg voor het dagelijks functioneren van het regionale mobiliteitssysteem, ook rondom de luchthaven Schiphol.

2021 jaar van de waarheid voor het OV
We moeten na een jaar corona langzaam na gaan denken over hoe het post-corona tijdperk er uit zal zien voor het openbaar vervoer. Clive Ceder en Ingrid de Bruijn vertellen hoe de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage levert om het openbaar vervoer straks weer optimaal te laten functioneren. Dat wordt een puzzel, want het OV rond Schiphol heeft immers ook straks weer voldoende aantallen reizigers nodig die met metro, tram en bus kunnen en wíllen reizen om rendabel te kunnen zijn. 

Verpleegkundigen moeten ook naar het werk
Senior concessiebeheerder Clive Ceder vertelt over één van de dingen die de openbaar vervoersector volgens hem meeneemt naar de toekomst. “Je ziet dat partijen elkaar nu veel sneller kunnen vinden. Vlak na de eerste lockdown in maart 2020 moest de dienstregeling worden afgeschaald, omdat het aantal passagiers met 85%(!) naar beneden kelderde. Maar het OV bleef belangrijk voor de mensen in de vitale beroepen, denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen die van OV afhankelijk zijn om op het werk te komen. Connexxion heeft in goed overleg met het VU Medisch Centrum in Amsterdam de aanpassing aan de dienstregeling tot stand gebracht, zodat de dienstregeling van lijn 346 goed aansloot bij de roosters van het medisch personeel. Zo direct hadden ze eerder nog niet met elkaar samengewerkt. Corona bracht in positieve zin met zich mee dat de landelijke overheid, opdrachtgevers, vervoerders en het bedrijfsleven goed met elkaar in gesprek zijn geraakt.” 

Lessen uit de luchtvaartwereld
Clive studeerde Aviation Management en ziet in zijn huidige werk dan ook parallellen tussen de luchtvaartwereld en het openbaar vervoer. “Binnen Aviation Management ging het vaak over de verschillende partijen met verschillende belangen die elkaar nodig hebben. Dan werd er altijd gesproken over de verhoudingen in de driehoek van luchtvaartmaatschappij, luchthaven en de (regulerende) overheid.” Gaat Clive verder “Drie partijen, die samen de luchtvaart vormen en elkaar nodig hebben, maar tegelijkertijd elk hun eigen, soms tegengestelde, belangen hebben. Haal één van die schakels weg en je hebt geen luchtvaart meer. Het openbaar vervoer kent een vergelijkbaar spanningsveld. We zullen met elkaar, met alle betrokken partijen, de handen ineen moeten slaan om het openbaar vervoer overeind en toekomstbestendig te houden.” 

Een kwartier maakt al heel veel uit
“Dat werkt meerdere kanten op,” vult strategisch adviseur Ingrid de Bruijn aan. “ We kunnen kosten besparen als we de spits kunnen afvlakken. De maximale capaciteit is gebaseerd op de hoogste vervoervraag. Wanneer die vraag in de spits afneemt kan het aanbod naar beneden en besparen we kosten. Uit proeven blijkt dat wanneer je bijvoorbeeld schoolroosters een kwartier verschuift, je de spits af kunt vlakken. Daarmee geef je de vervoerder meer ademruimte om te komen tot een meer duurzame bedrijfsvoering.”

Investerend de crisis uit
Clive Ceder: “Als je ziet hoe alle partijen binnen en buiten de Vervoerregio tijdens de coronacrisis de schouders eronder hebben gezet, dan geeft dat hoop voor de toekomst. Er is heel intensief met elkaar samengewerkt onder moeilijke en onzekere omstandigheden. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn, ook al is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Verder is het goed dat belangrijke investeringen gewoon doorgaan. Denk aan nieuwe betaalsystemen (in het OV betalen met je bankpas), of het verder uitbreiden van het aantal zero emissie voertuigen. Zo hopen we dat we een sector hebben die er klaar voor is als er straks weer kan worden opgeschaald.”

First en last mile oplossingen
“Het is wat dat betreft ook goed,” neemt Ingrid de Bruijn over “dat we blijven inzetten op aantrekkelijk vervoer voor iedereen, waarbij we werken aan nieuwe first en last mile oplossingen en Mobility as a Service (MaaS). Reizigers maken straks opnieuw hun afwegingen over hun manier van werken en reizen. Het is belangrijk dat openbaar vervoer straks aantrekkelijk genoeg is. Zo voorkomen we ook dat we weer ten een nieuwe hyperspits aanlopen. Tegelijkertijd moeten onze vervoerders, die grotendeels private partijen zijn, ook weer financieel gezond worden. Vervoerders en overheden werken daarom nu met elkaar aan een transitieprogramma openbaar vervoer. Binnen dit programma werken we in de sector met elkaar aan wat we kunnen doen om een hoogwaardig aanbod aan te blijven bieden, reizigers weer terug te winnen en te laten zien dat het openbaar vervoer een concurrerend alternatief is voor de auto.” 

Beeldmateriaal: Clive Ceder – Vervoerregio Amsterdam. Fotograaf: Katjana Cabenda.

Groot Schiphol Bereikbaar Bijpraatbericht maart 2021

In het nieuwste bijpraatbericht staat directeur SADC Jeanet van Antwerpen stil bij de ongeveer 60.000 werknemers in Groot Schiphol, die hun werk niet mee naar huis kunnen nemen. Ook deze groep moet in het post-corona tijdperk kunnen rekenen op goed vervoer. Ruud de Groot (mobiliteitsmakelaar Groot Schiphol Bereikbaar) en Sander Buningh (goinGDutch) vertellen hoe ze samenwerken aan betere bereikbaarheid. En Esther Mirovski vertelt over haar eerste zomer en herfst als fietsforens.

Bekijk HIER het nieuwste bijpraatbericht.

Let op: volgende editie zal het bijpraatbericht als digitale nieuwsbrief verstuurd worden, zo kunnen wij onze artikelen gemakkelijker met jullie delen. De frequentie aan aantal mails blijft gelijk. Inschrijven? Mail naar info@grootschipholbereikbaar.nl

Bekijk het webinar Post-corona Mobiliteit

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor het webinar post-corona mobiliteit. Webinar gemist?

Bekijk het webinar dan terug (klik op de link). Voor vragen mail naar: info@grootschipholbereikbaar.nl

 

/// informatie over het webinar lees je hieronder

25 maart: Webinar Post-corona Mobiliteit Groot Schiphol Bereikbaar

Een goede post-corona-herstart begint met een slim mobiliteitsbeleid. Tijdens een online sessie van een uur geeft adviseur mobiliteit (Groot Schiphol Bereikbaar en Breikers) Ruud de Groot een inleiding in post-corona mobiliteit. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Schrijf je nu alvast in!

Twee à drie dagen thuiswerken!
Werkgevers hebben er een uitdaging bij gekregen. Onderzoek van Metropool Regio Amsterdam geeft aan dat medewerkers na de coronaperiode twee à drie dagen per week willen thuiswerken. Goed voor mobiliteit, bereikbaarheid en klimaat. En een stevige uitdaging voor werkgevers. Want hoe past dat in je mobiliteitsbeleid.

Op weg naar flexibeler werken
Medewerkers geven aan dat ze wel weer op kantoor willen gaan werken maar dat ze werkdagen, werktijden kunnen spreiden en af kunnen wisselen in vervoersmiddelen. Als werkgever kun je daarbij werknemers helpen om ze de meest duurzame vervoerskeuze te laten maken.

Voor alle ondernemingen rond Schiphol
Het webinar wordt mogelijk gemaakt door Groot Schiphol Bereikbaar en is kosteloos bij te wonen door organisaties, bedrijven of zakelijke netwerken in het Groot Schiphol gebied. Samen zorgen we voor een bereikbaar en leefbaar Schiphol-gebied door slimmer, flexibeler en duurzamer te reizen.

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar op donderdag 25 maart gaat via onderstaand formulier. Je hoeft geen software te installeren om het webinar te volgen. Wel is het nodig om je aan te melden. Bij je aanmelding kun je alvast een vraag stellen die zeker aan bod moet komen. Na jouw aanmelding ontvang je een bevestiging.

 

Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

Werkgevers, overheden en vervoerders maken samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. Zo zorgen we voor minder files, minder drukte in het ov, schonere lucht en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Veel werknemers willen ook na de pandemie één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Door flexibel werken en slim reizen te stimuleren, zorg je als werkgever dus voor vitale en tevreden medewerkers. Doe ook mee en ontvang gratis professioneel mobiliteitsadvies!

Door corona werkten veel mensen plotseling thuis en nam het auto- en ov-gebruik drastisch af. Veel mensen werken nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. De ochtendspits missen we als kiespijn, maar we willen wel graag weer collega’s ontmoeten. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijkt dat de helft van de mensen met een kantoorbaan graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Flexibel werken en slim reizen slaat dus aan.

Onze uitgangspunten

Om deze trend vast te houden en ons nieuwe mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen, zetten we in de MRA in op:

 1. Tijdens corona werken we zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Na corona wordt ingezet op flexibel werken, met een gezonde balans tussen thuiswerken en werken op locatie;
 2. Voor de kortere woon-werkafstanden reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
 3. Bij langere afstanden reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met het ov, de e-bike of (deel)auto.

Het gaat dus om het spreiden van werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ’s ochtends enkele uren thuiswerkt, om vervolgens buiten de spits naar kantoor te reizen. Daarbij kiest hij of zij voor de meest duurzame vervoerskeuze binnen bereik, bij voorkeur fiets of ov.

Krijg gratis advies!

We zijn op zoek naar andere werkgevers die zich bij ons aan willen sluiten, van MKB tot multinational. Zij hebben recht op een voucher van € 4.000, – voor gratis hulp van ervaren mobiliteitsconsultants: zij worden dan professioneel ondersteund bij het vernieuwen van hun mobiliteitsbeleid. En werkgevers die dat willen, helpen wij ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Veel werkgevers doen al mee, zoals ABN Amro, Loyens & Loeff, Schiphol Groep, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.

Meer weten?

Lees meer over de achtergronden van onze samenwerking en welke werkgevers je al voorgingen. Of bekijk de samenwerkingsovereenkomst en de voucher met het adviesaanbod. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Op online platform Zowerkthet.nl vind je handige tips, tools en voorbeelden. Doe ook mee!

Vijf keer beter in 2021 

Dit zijn de vijf aandachtspunten van Groot Schiphol Bereikbaar voor het komend jaar:

 •                     Positieve veranderingen vasthouden
  De goede ontwikkelingen uit 2020 vasthouden. Door slimmere middelen, communicatie en interventies.
 •                     Flexibel mobiliteitsbeleid
  Flexibel mobiliteitsbeleid als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daar helpen we werkgevers bij.
 •                     Volop voorzieningen
  We zorgen dat forenzen iets te kiezen hebben als het gaat om vervoer.
 •                     Werk en verkeer spreiden
  We helpen werkgevers en werknemers om werk en verkeer te spreiden over de week en de dag.
 •                     Makkelijker overstappen
  OV en fiets, parkeren op afstand en de laatste kilometer fietsen. Er is zo veel meer mogelijk als je kunt combineren.

 

Aandacht voor inclusieve mobiliteit

Een wiebelend rood lichtje komt me tegemoet op mijn vroege zaterdagochtendwandeling. Het onverharde pad heeft diepe geulen. Bij het rode lichtje horen een man en een fiets. Hij stapt af, ik schat hem begin twintig. Diep weggedoken in zijn kraag. Het fietspad was geen optie, helemaal ondergesneeuwd en op zaterdagochtend was de strooiwagen nog niet langs geweest. “Tja, ik moet toch op mijn werk zien te komen.” Zei hij. Het klonk bijna als een verontschuldiging. Daarna trok hij zijn kraag recht en ploegde verder. 

Als je als kantoorwerker met collega’s praat over wat er gaat gebeuren – als we uit de lockdown komen – heeft iedereen het over die enorme honger naar ontmoeting. Werk is een ontmoetingsplek. We zullen dus wel naar kantoor blijven gaan. Omdat de lockdown zo lang heeft geduurd is de kans groot dat thuiswerken een stevige en meer permanente plek krijgt in de set aan oplossingen die we hebben voor het mobiliteitsvraagstuk. 

Wat je daarbij als kenniswerker soms vergeet is dat er veel mensen zijn voor wie dat thuiswerken nooit een optie is geweest omdat ze hun werk niet mee naar huis kunnen nemen. In het gebied van Groot Schiphol gaat het daarbij al gauw om 60.000 van de 100.000 werknemers (GSB, 2020). Als permanent meer thuisgewerkt gaat worden door de mensen die dat kunnen, komen vervoersvoorzieningen misschien onder druk te staan.  

Het is nu al moeilijk om met het OV of op de fiets vanuit AmsterdamWest naar bedrijven in de Schipholregio te komen. Als na de lockdown blijkt dat daadwerkelijk méér thuisgewerkt gaat worden is het belangrijk om een inclusieve benadering te kiezen voor mobiliteit, waarbij we Groot Schiphol óók bereikbaar houden voor mensen met plaatsafhankelijk werk. Zoals de man met de fiets. 

Jeanet van Antwerpen
Directeur SADC
 

Aanjagers en wegbereiders van duurzame mobiliteit

Er werken meerdere partijen aan duurzame mobiliteit. Die hebben elk hun eigen rol. Aan de ene kant heb je infrastructuur en voorzieningen nodig om op de fiets naar je werk te gaan. Tegelijkertijd moet je werkgever ook andere manieren van reizen en werken ondersteunen. Opent Ruud de Groot, mobiliteitsmakelaar bij Groot Schiphol Bereikbaar. Met Sander Buningh vertelt hij over de samenwerking tussen Groot Schiphol Bereikbaar en goinGDutch. 

25.000 forenzen binnen de 25 kilometer
Sander Buningh (werkzaam bij BAM) van de samenwerking goinGDutch neemt het stokje over. Als je alleen al kijkt naar fietsen naar je werk, dan hebben we hier in Groot Schiphol een flinke achterstand op het landelijk gemiddelde. Er werken hier 25.000 mensen die minder dan 25 kilometer van hun werk wonen. Vóór de coronatijd kwamen er maximaal 3.000 op een mooie dag op de fiets. We hebben dus nog een weg te gaan. Het is een kip-ei probleem, waarvoor je aan meer dan één oplossing moet werken. 

Inzetten op duurzame mobiliteit
Ruud: “Als Groot Schiphol Bereikbaar zien we onszelf daarbij vooral als aanjager. We leggen contacten met bedrijven in de regio, helpen ze om anders te kijken naar werken en reizen en begeleiden ze op weg naar meer duurzame mobiliteit. Of dat nu bestaat uit betere thuiswerkomstandigheden, flexibeler werken, autoparken elektrificeren, OV- en shuttle voorzieningen of fietsen naar je werk. Voor dat laatste is goinGDutch een belangrijke wegbereider.” 

Een zomers oplaadpaaltekort
We kunnen daarbij vanuit onze achtergrond in techniek en infrastructuur snel inspelen op veranderingen.” vult Sander aan “In de zomer van 2020 zag je bijvoorbeeld dat het weer mooi was en de e-bike verkoop omhoogschoot. Toen ontstond er vrij snel een grotere vraag naar oplaadplekken. We hebben toen in korte tijd de e-Decks uitgerold in het Schiphol gebied. Daarmee kun je op één parkeervlak negen e-bikes opladen.” 

Vijf fietsprofielen in stelling
Sander: “We werken vaak al naadloos samen met Groot Schiphol Bereikbaar. Om een beter beeld te krijgen van de typen fietsers heeft goinGDutch bijvoorbeeld verschillende fietsprofielen ontwikkeld, die inzicht geven in de manier waarop fietsforenzen hun keuze maken. Wat ze in beweging brengt, wat ze als belemmering zien. Vertaald ook naar een app (BikeAssistant) voor fietskilometer vergoeding en goede kleding per doelgroep. Dat helpt ook de mobiliteitsmakelaars van Groot Schiphol Bereikbaar om voor werkgevers in kaart te brengen voor wat voor keuzes werknemers staan. Zo werken we samen aan duurzame mobiliteit.” 

Momentum voor gedragsverandering
Mobiliteitsmanager Ruud vat samen waarom specialisatie en samenwerking juist nu zo belangrijk zijn. “Met de vaccinaties kunnen we vooruitkijken naar het post-corona tijdperk. We staan dan met zijn allen voor een keuzemoment. Wordt het OV hard geraakt? Stappen we in de auto? Pakken we de fiets? We hebben nu het momentum voor gedragsverandering. Daarom trekken we voor de fiets op met verschillende samenwerkingspartijen, zoals goinGDutch.” 

Kijk ook eens op: www.goingdutch.bike 

Gemeente Haarlemmermeer ondertekent overeenkomst (flexibel) thuiswerken en slim reizen

Ook in 2021 zetten wij ons in om de Schipholregio bereikbaar te houden! Daarom ondertekende Gemeente Haarlemmermeer (Alliantie Groot Schiphol Bereikbaar) de verklaring om werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona te spreiden. ” We zetten in op het mijden van de spits, het spreiden van werktijden en -dagen op kantoor (zodra dat weer kan) en het spreiden van vervoermiddelen. Als Gemeente Haarlemmermeer zetten we al veel op deze doelstellingen in, maar nu laten we het ook iedereen weten.”, aldus wethouder Marja Ruigrok. Lees hier meer: https://www.marjaruigrok.nl/2020/12/15/spreiden-en-mijden/  

Groot Schiphol Bereikbaar sluit zich aan bij Zowerkthet.nl!

Op het landelijke platform Zo Werkt Het hebben alle regionetwerken die zich buigen over mobiliteitsoplossingen de handen ineengeslagen. Op het platform komen alle campagnes en tools over slim reizen en flexibel werken vanuit de verschillende regio’s samen. En vind je hier met welk regionetwerk in de buurt je samen aan de slag kan. Met elkaar een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland, Zo Werkt Het! Neem een kijkje op het platform: https://zowerkthet.nl/

Welkom: Ruud de Groot

Nieuw in ons team is mobiliteitsmakelaar Ruud de Groot. Ruud zet het werk voort van Ronald Postma die per 1 januari 2021 is gestopt met werken. Ruud is al 25 jaar werkzaam in de wereld van mobiliteit. Inmiddels werkt hij al 10 jaar bij Syndesmo, waar hij werkgevers ondersteunt bij een nieuw en toekomstgericht mobiliteitsbeleid, van visie naar implementatie. “Ik ben erg enthousiast dat ik een bijdrage mag/kan leveren aan het GSB-team. Het gebied rondom Schiphol voelt voor mij als een kloppend hart van de Nederlandse economie. Daar een steentje bijdragen aan leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid via de as van mobiliteit motiveert mij enorm.”