Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

Werkgevers, overheden en vervoerders maken samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. Zo zorgen we voor minder files, minder drukte in het ov, schonere lucht en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Veel werknemers willen ook na de pandemie één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Door flexibel werken en slim reizen te stimuleren, zorg je als werkgever dus voor vitale en tevreden medewerkers. Doe ook mee en ontvang gratis professioneel mobiliteitsadvies!

Door corona werkten veel mensen plotseling thuis en nam het auto- en ov-gebruik drastisch af. Veel mensen werken nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. De ochtendspits missen we als kiespijn, maar we willen wel graag weer collega’s ontmoeten. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) blijkt dat de helft van de mensen met een kantoorbaan graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Flexibel werken en slim reizen slaat dus aan.

Onze uitgangspunten

Om deze trend vast te houden en ons nieuwe mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen, zetten we in de MRA in op:

 1. Tijdens corona werken we zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Na corona wordt ingezet op flexibel werken, met een gezonde balans tussen thuiswerken en werken op locatie;
 2. Voor de kortere woon-werkafstanden reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
 3. Bij langere afstanden reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met het ov, de e-bike of (deel)auto.

Het gaat dus om het spreiden van werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ’s ochtends enkele uren thuiswerkt, om vervolgens buiten de spits naar kantoor te reizen. Daarbij kiest hij of zij voor de meest duurzame vervoerskeuze binnen bereik, bij voorkeur fiets of ov.

Krijg gratis advies!

We zijn op zoek naar andere werkgevers die zich bij ons aan willen sluiten, van MKB tot multinational. Zij hebben recht op een voucher van € 4.000, – voor gratis hulp van ervaren mobiliteitsconsultants: zij worden dan professioneel ondersteund bij het vernieuwen van hun mobiliteitsbeleid. En werkgevers die dat willen, helpen wij ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Veel werkgevers doen al mee, zoals ABN Amro, Loyens & Loeff, Schiphol Groep, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.

Meer weten?

Lees meer over de achtergronden van onze samenwerking en welke werkgevers je al voorgingen. Of bekijk de samenwerkingsovereenkomst en de voucher met het adviesaanbod. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Op online platform Zowerkthet.nl vind je handige tips, tools en voorbeelden. Doe ook mee!

Vijf keer beter in 2021 

Dit zijn de vijf aandachtspunten van Groot Schiphol Bereikbaar voor het komend jaar:

 •                     Positieve veranderingen vasthouden
  De goede ontwikkelingen uit 2020 vasthouden. Door slimmere middelen, communicatie en interventies.
 •                     Flexibel mobiliteitsbeleid
  Flexibel mobiliteitsbeleid als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daar helpen we werkgevers bij.
 •                     Volop voorzieningen
  We zorgen dat forenzen iets te kiezen hebben als het gaat om vervoer.
 •                     Werk en verkeer spreiden
  We helpen werkgevers en werknemers om werk en verkeer te spreiden over de week en de dag.
 •                     Makkelijker overstappen
  OV en fiets, parkeren op afstand en de laatste kilometer fietsen. Er is zo veel meer mogelijk als je kunt combineren.

 

Aandacht voor inclusieve mobiliteit

Een wiebelend rood lichtje komt me tegemoet op mijn vroege zaterdagochtendwandeling. Het onverharde pad heeft diepe geulen. Bij het rode lichtje horen een man en een fiets. Hij stapt af, ik schat hem begin twintig. Diep weggedoken in zijn kraag. Het fietspad was geen optie, helemaal ondergesneeuwd en op zaterdagochtend was de strooiwagen nog niet langs geweest. “Tja, ik moet toch op mijn werk zien te komen.” Zei hij. Het klonk bijna als een verontschuldiging. Daarna trok hij zijn kraag recht en ploegde verder. 

Als je als kantoorwerker met collega’s praat over wat er gaat gebeuren – als we uit de lockdown komen – heeft iedereen het over die enorme honger naar ontmoeting. Werk is een ontmoetingsplek. We zullen dus wel naar kantoor blijven gaan. Omdat de lockdown zo lang heeft geduurd is de kans groot dat thuiswerken een stevige en meer permanente plek krijgt in de set aan oplossingen die we hebben voor het mobiliteitsvraagstuk. 

Wat je daarbij als kenniswerker soms vergeet is dat er veel mensen zijn voor wie dat thuiswerken nooit een optie is geweest omdat ze hun werk niet mee naar huis kunnen nemen. In het gebied van Groot Schiphol gaat het daarbij al gauw om 60.000 van de 100.000 werknemers (GSB, 2020). Als permanent meer thuisgewerkt gaat worden door de mensen die dat kunnen, komen vervoersvoorzieningen misschien onder druk te staan.  

Het is nu al moeilijk om met het OV of op de fiets vanuit AmsterdamWest naar bedrijven in de Schipholregio te komen. Als na de lockdown blijkt dat daadwerkelijk méér thuisgewerkt gaat worden is het belangrijk om een inclusieve benadering te kiezen voor mobiliteit, waarbij we Groot Schiphol óók bereikbaar houden voor mensen met plaatsafhankelijk werk. Zoals de man met de fiets. 

Jeanet van Antwerpen
Directeur SADC
 

Aanjagers en wegbereiders van duurzame mobiliteit

Er werken meerdere partijen aan duurzame mobiliteit. Die hebben elk hun eigen rol. Aan de ene kant heb je infrastructuur en voorzieningen nodig om op de fiets naar je werk te gaan. Tegelijkertijd moet je werkgever ook andere manieren van reizen en werken ondersteunen. Opent Ruud de Groot, mobiliteitsmakelaar bij Groot Schiphol Bereikbaar. Met Sander Buningh vertelt hij over de samenwerking tussen Groot Schiphol Bereikbaar en goinGDutch. 

25.000 forenzen binnen de 25 kilometer
Sander Buningh (werkzaam bij BAM) van de samenwerking goinGDutch neemt het stokje over. Als je alleen al kijkt naar fietsen naar je werk, dan hebben we hier in Groot Schiphol een flinke achterstand op het landelijk gemiddelde. Er werken hier 25.000 mensen die minder dan 25 kilometer van hun werk wonen. Vóór de coronatijd kwamen er maximaal 3.000 op een mooie dag op de fiets. We hebben dus nog een weg te gaan. Het is een kip-ei probleem, waarvoor je aan meer dan één oplossing moet werken. 

Inzetten op duurzame mobiliteit
Ruud: “Als Groot Schiphol Bereikbaar zien we onszelf daarbij vooral als aanjager. We leggen contacten met bedrijven in de regio, helpen ze om anders te kijken naar werken en reizen en begeleiden ze op weg naar meer duurzame mobiliteit. Of dat nu bestaat uit betere thuiswerkomstandigheden, flexibeler werken, autoparken elektrificeren, OV- en shuttle voorzieningen of fietsen naar je werk. Voor dat laatste is goinGDutch een belangrijke wegbereider.” 

Een zomers oplaadpaaltekort
We kunnen daarbij vanuit onze achtergrond in techniek en infrastructuur snel inspelen op veranderingen.” vult Sander aan “In de zomer van 2020 zag je bijvoorbeeld dat het weer mooi was en de e-bike verkoop omhoogschoot. Toen ontstond er vrij snel een grotere vraag naar oplaadplekken. We hebben toen in korte tijd de e-Decks uitgerold in het Schiphol gebied. Daarmee kun je op één parkeervlak negen e-bikes opladen.” 

Vijf fietsprofielen in stelling
Sander: “We werken vaak al naadloos samen met Groot Schiphol Bereikbaar. Om een beter beeld te krijgen van de typen fietsers heeft goinGDutch bijvoorbeeld verschillende fietsprofielen ontwikkeld, die inzicht geven in de manier waarop fietsforenzen hun keuze maken. Wat ze in beweging brengt, wat ze als belemmering zien. Vertaald ook naar een app (BikeAssistant) voor fietskilometer vergoeding en goede kleding per doelgroep. Dat helpt ook de mobiliteitsmakelaars van Groot Schiphol Bereikbaar om voor werkgevers in kaart te brengen voor wat voor keuzes werknemers staan. Zo werken we samen aan duurzame mobiliteit.” 

Momentum voor gedragsverandering
Mobiliteitsmanager Ruud vat samen waarom specialisatie en samenwerking juist nu zo belangrijk zijn. “Met de vaccinaties kunnen we vooruitkijken naar het post-corona tijdperk. We staan dan met zijn allen voor een keuzemoment. Wordt het OV hard geraakt? Stappen we in de auto? Pakken we de fiets? We hebben nu het momentum voor gedragsverandering. Daarom trekken we voor de fiets op met verschillende samenwerkingspartijen, zoals goinGDutch.” 

Kijk ook eens op: www.goingdutch.bike 

Gemeente Haarlemmermeer ondertekent overeenkomst (flexibel) thuiswerken en slim reizen

Ook in 2021 zetten wij ons in om de Schipholregio bereikbaar te houden! Daarom ondertekende Gemeente Haarlemmermeer (Alliantie Groot Schiphol Bereikbaar) de verklaring om werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona te spreiden. ” We zetten in op het mijden van de spits, het spreiden van werktijden en -dagen op kantoor (zodra dat weer kan) en het spreiden van vervoermiddelen. Als Gemeente Haarlemmermeer zetten we al veel op deze doelstellingen in, maar nu laten we het ook iedereen weten.”, aldus wethouder Marja Ruigrok. Lees hier meer: https://www.marjaruigrok.nl/2020/12/15/spreiden-en-mijden/  

Groot Schiphol Bereikbaar sluit zich aan bij Zowerkthet.nl!

Op het landelijke platform Zo Werkt Het hebben alle regionetwerken die zich buigen over mobiliteitsoplossingen de handen ineengeslagen. Op het platform komen alle campagnes en tools over slim reizen en flexibel werken vanuit de verschillende regio’s samen. En vind je hier met welk regionetwerk in de buurt je samen aan de slag kan. Met elkaar een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland, Zo Werkt Het! Neem een kijkje op het platform: https://zowerkthet.nl/

Welkom: Ruud de Groot

Nieuw in ons team is mobiliteitsmakelaar Ruud de Groot. Ruud zet het werk voort van Ronald Postma die per 1 januari 2021 is gestopt met werken. Ruud is al 25 jaar werkzaam in de wereld van mobiliteit. Inmiddels werkt hij al 10 jaar bij Syndesmo, waar hij werkgevers ondersteunt bij een nieuw en toekomstgericht mobiliteitsbeleid, van visie naar implementatie. “Ik ben erg enthousiast dat ik een bijdrage mag/kan leveren aan het GSB-team. Het gebied rondom Schiphol voelt voor mij als een kloppend hart van de Nederlandse economie. Daar een steentje bijdragen aan leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid via de as van mobiliteit motiveert mij enorm.”

Interview: ‘Een paar drupjes zijn niet erg’

“Ik kan drie keer op en neer met één batterij. Als hij leeg raakt prik ik in op een laadpaal bij kantoor.” Esther Mirovski – Azure specialist bij Microsoft Nederland – vertelt hoe makkelijk het forensen is op de e-bike. Ze deed vóór de tweede coronagolf mee aan de e-bike probeeractie van Microsoft, mede mogelijk gemaakt door Groot Schiphol Bereikbaar. “Het is veel makkelijker dan je denkt om je reisgedrag te veranderen.”

“Als het even kan neem ik nu de e-bike. Ik woon maar negen kilometer van Schiphol. Dat is een klein half uurtje e-biken langs een heerlijke route. Via sportvelden, door Sloten-Oud Osdorp en Badhoevedorp en dan zó de vlakke polder in. Een paar drupjes zijn niet erg. Als het hard regent neem ik de auto. Of wacht ik tot de bui is overgedreven.”

“Daar is de app van goinGDutch voor fietsforenzen dan weer handig voor. Die heb ik ook getest tijdens de proefperiode. De app waarschuwt wanneer het gaat regenen, ook zie je waar E-Decks (oplaadpunten) zich bevinden en hij houdt het aantal woon-werk kilometers bij. De e-bike pilot met de app is me uitstekend bevallen. Als we straks weer uit de lockdown komen wil ik graag weer op de e-bike naar mijn werk.” Met een goede regeling heb je me zo over de streep.”

 

KHN Haarlemmermeer, Schiphol en gemeente Haarlemmermeer slaan handen ineen voor een uitstootvrij airport-hotel-shuttlebus-systeem

Foto boven. vlnr. Birgit Otto, Chief Operations Officer van Royal Schiphol Group, John Nieuwland, directeur Ramada Amsterdam Schiphol Airport Hotel en voorzitter KHN Haarlemmermeer en wethouder Economische Zaken en Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok gemeente Haarlemmermeer.

De gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlemmermeer (tevens vertegenwoordiger van de samenwerkende airport hotels) hebben de intentie uitgesproken om een nieuw emissieloos airport-hotel- shuttlebus-systeem op te zetten. Dit nieuwe transportsysteem – met gezamenlijk elektrisch vervoer tussen de airport hotels in Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol – draagt bij aan een verbeterde service voor de hotelgast en tegelijkertijd aan de leefbaarheid en verduurzaming van Haarlemmermeer en Schiphol. Om met de organisatie van dit systeem te kunnen starten, zijn in een intentieverklaring afspraken gemaakt over het plan van aanpak rondom de realisatie ervan.

Verbeterde dienstverlening en verbeterde lokale luchtkwaliteit

De airport-hotels gaan de komende jaren over van een eigen shuttledienst met dieselbussen naar een gezamenlijke shuttledienst met elektrische bussen. Medio 2024 moet het systeem volledig operationeel zijn. Dit nieuwe systeem – wat nog nergens ter wereld wordt ingezet – is efficiënt, economisch beheersbaar en duurzaam. Zo zorgt het systeem voor een verbetering van de dienstverlening aan hotelgasten en passagiers, voor een reductie van verkeer- en parkeercongestie in Haarlemmermeer en Schiphol én voor een reductie van emissies. De lokale luchtkwaliteit verbetert bij invoering van dit systeem door enerzijds de inzet van minder shuttles  en anderzijds door het gebruik van uitstootvrij vervoer.

Wanneer dit systeem volledig is gerealiseerd kunnen naar verwachting dagelijks 10.000 vervuilende kilometers worden bespaard. Dit betekent dat er met dit systeem tot 1.900 ton CO2 op jaarbasis  bespaard kan worden.

Intentieverklaring

KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer hebben in een intentieverklaring o.a. afspraken gemaakt over:

 • Het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem
 • De gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer.
 • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de vraag vanuit zowel de airport hotels, als de algemene hotels op de middellange tot lange termijn, zodat zij eventueel op een later moment kunnen aansluiten bij het project.

De intentieverklaring werd afgelopen vrijdag ondertekend door KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.

 

 

Interview: Veranderen doe je samen met interne stakeholders

‘Schneider Electric is een van de leidende deskundigen in laadoplossingen voor wagenparken, bedrijfsparkeerplaatsen of appartementencomplexen. Dan ben je het natuurlijk aan je stand verplicht om door te pakken bij het elektrificeren van je wagenpark.’ Manager Business Development Roy van der Heiden vertelt hoe Schneider Electric samen met alle medewerkers het mobiliteitsbeleid uitwerkte.

VP Human Resources Ingrid de Bresser legt uit waarom de BD-manager is betrokken bij het opzetten van een nieuw mobiliteitsbeleid. Dit is namelijk meestal het domein van HR- of facility-managers. ‘Roy kent alle mensen van de buitendienst. Hij weet wat voor werk ze doen en wat belangrijk voor ze is. Roy en ik hebben via digitale sessies feedback uit de hele organisatie gehaald. Cruciaal, want het beleid is immers voor alle medewerkers.’

‘De directe aanleiding om over mobiliteit te praten was dat we merkten dat we parkeerruimte tekortkwamen.’ gaat Ingrid verder. ‘Breikers hielp ons op weg met workshops. Met een groep van acht uit de hele organisatie hebben we daarna een gestructureerde aanpak opgezet, met verschillende oplossingen voor verschillende mensen. Een service engineer heeft immers andere eisen dan een kantoormedewerker.’

‘Door alle stakeholders erbij te betrekken wordt het invoeren ook een stuk makkelijker.’ Vult Roy aan. ‘Omdat we vooraf ook met de ondernemingsraad hebben samengewerkt, komt het voor niemand als een verrassing. We hebben wat dat betreft echt een resultaat om samen trots op te zijn. Als klapper op de vuurpijl kunnen we onze eigen doelstelling -CO2 neutraal zijn in 2025- nu al realiseren. Zelfs 5 jaar eerder dan onze Franse moederorganisatie!’