KHN Haarlemmermeer, Schiphol en gemeente Haarlemmermeer slaan handen ineen voor een uitstootvrij airport-hotel-shuttlebus-systeem

De gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlemmermeer (tevens vertegenwoordiger van de samenwerkende airport hotels) hebben de intentie uitgesproken om een nieuw emissieloos airport-hotel- shuttlebus-systeem op te zetten. Dit nieuwe transportsysteem – met gezamenlijk elektrisch vervoer tussen de airport hotels in Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol – draagt bij aan een verbeterde service voor de hotelgast en tegelijkertijd aan de leefbaarheid en verduurzaming van Haarlemmermeer en Schiphol. Om met de organisatie van dit systeem te kunnen starten, zijn in een intentieverklaring afspraken gemaakt over het plan van aanpak rondom de realisatie ervan.

Verbeterde dienstverlening en verbeterde lokale luchtkwaliteit

De airport-hotels gaan de komende jaren over van een eigen shuttledienst met dieselbussen naar een gezamenlijke shuttledienst met elektrische bussen. Medio 2024 moet het systeem volledig operationeel zijn. Dit nieuwe systeem – wat nog nergens ter wereld wordt ingezet – is efficiënt, economisch beheersbaar en duurzaam. Zo zorgt het systeem voor een verbetering van de dienstverlening aan hotelgasten en passagiers, voor een reductie van verkeer- en parkeercongestie in Haarlemmermeer en Schiphol én voor een reductie van emissies. De lokale luchtkwaliteit verbetert bij invoering van dit systeem door enerzijds de inzet van minder shuttles  en anderzijds door het gebruik van uitstootvrij vervoer.

Wanneer dit systeem volledig is gerealiseerd kunnen naar verwachting dagelijks 10.000 vervuilende kilometers worden bespaard. Dit betekent dat er met dit systeem tot 1.900 ton CO2 op jaarbasis  bespaard kan worden.

Intentieverklaring

KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer hebben in een intentieverklaring o.a. afspraken gemaakt over:

  • Het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem
  • De gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer.
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de vraag vanuit zowel de airport hotels, als de algemene hotels op de middellange tot lange termijn, zodat zij eventueel op een later moment kunnen aansluiten bij het project.

De intentieverklaring werd afgelopen vrijdag ondertekend door KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.

 

 

Interview: Veranderen doe je samen met interne stakeholders

‘Schneider Electric is een van de leidende deskundigen in laadoplossingen voor wagenparken, bedrijfsparkeerplaatsen of appartementencomplexen. Dan ben je het natuurlijk aan je stand verplicht om door te pakken bij het elektrificeren van je wagenpark.’ Manager Business Development Roy van der Heiden vertelt hoe Schneider Electric samen met alle medewerkers het mobiliteitsbeleid uitwerkte.

VP Human Resources Ingrid de Bresser legt uit waarom de BD-manager is betrokken bij het opzetten van een nieuw mobiliteitsbeleid. Dit is namelijk meestal het domein van HR- of facility-managers. ‘Roy kent alle mensen van de buitendienst. Hij weet wat voor werk ze doen en wat belangrijk voor ze is. Roy en ik hebben via digitale sessies feedback uit de hele organisatie gehaald. Cruciaal, want het beleid is immers voor alle medewerkers.’

‘De directe aanleiding om over mobiliteit te praten was dat we merkten dat we parkeerruimte tekortkwamen.’ gaat Ingrid verder. ‘Breikers hielp ons op weg met workshops. Met een groep van acht uit de hele organisatie hebben we daarna een gestructureerde aanpak opgezet, met verschillende oplossingen voor verschillende mensen. Een service engineer heeft immers andere eisen dan een kantoormedewerker.’

‘Door alle stakeholders erbij te betrekken wordt het invoeren ook een stuk makkelijker.’ Vult Roy aan. ‘Omdat we vooraf ook met de ondernemingsraad hebben samengewerkt, komt het voor niemand als een verrassing. We hebben wat dat betreft echt een resultaat om samen trots op te zijn. Als klapper op de vuurpijl kunnen we onze eigen doelstelling -CO2 neutraal zijn in 2025- nu al realiseren. Zelfs 5 jaar eerder dan onze Franse moederorganisatie!’

Interview: Samen, voorbereid aan de start

Iedereen uit de hyperspits  
De tweede lockdown heeft impact op alle niveaus van de mobiliteitsdiscussie. Medewerkers werken weer meer vanuit huis en de beleidsmakers van grote en kleine organisaties houden hun mobiliteitsbeleid tegen het licht. Asta van Droffelaar (programmamanager Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en Erik Berkhof (adviseur netwerkmanagement Rijkswaterstaat) benadrukken in een gesprek hoe belangrijk brede samenwerking is voor de mobiliteit in het post-corona tijdperk. “Een half jaar geleden wilden we iedereen de hyperspits uitkrijgen en CO2 reduceren. Door de coronacrisis lijkt het erop dat de mobiliteitsdoelstellingen van Groot Schiphol Bereikbaar behaald zijn”, geeft Asta aan.  

Het blijft een tijdelijke situatie 
“De verleiding is groot om nu achterover te leunen.” Vult coördinator monitoring en evaluatie Uitvoeringsagenda SBaB Erik haar aan. Hij zit namens Rijkswaterstaat in het kernteam van Groot Schiphol Bereikbaar. “Hoelang de crisis ook duurt, zij is tijdelijk. De mobiliteitsdoelstellingen zijn nog even actueel als in 2019. We kunnen deze tijd gebruiken om de positieve gedragseffecten te behouden en bestendigen voor de toekomst. We staan positief tegenover thuiswerken en fietsstimulering waaronder e-biken. Maar er zijn ook minder positieve effecten. Te denken valt aan gebrek aan goede thuiswerkplekken, meer autogebruik, minder OV gebruik. 

We moeten plannen maken om te voorkomen dat we straks direct weer terugvallen in ons oude gedrag, in oude vertrouwde mobiliteitskeuzes. We moeten op tijd de samenwerking zoeken.” 

We beginnen niet bij nul 
Erik: “De context is veranderd. We zoeken nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen. Behalve aan de korte termijn aspecten werken we nu ook al aan de middellange termijn. Werkgevers doen nu ervaring op met bijvoorbeeld thuiswerken. Ook met de minder positieve neveneffecten. We kunnen ze daarbij vanuit ons programma ondersteunen, middels de mobiliteitsmakelaars van Breikers. Dat helpt om de huidige verandering ook in de toekomst vast te houden. We moeten wat dat betreft het ijzer smeden als het heet is. Nu is het momentum. Gelukkig beginnen we niet bij nul en kunnen we voordeel halen uit samenwerking tussen verschillende disciplines.” Asta vult aan, “Binnen de programma’s hebben we een netwerk van kennispartners opgebouwd zoals Breikers, dat ons kan helpen. Met de Arbo technische uitdagingen van een thuiswerkplek, of de impact van het door elkaar lopen van werk en privé, kennisuitwisseling met andere werkgevers op thuiswerkbeleid etc.“ 

Paraplu Samen Bouwen aan Bereikbaarheid biedt veel mogelijkheden 
De grootste knelpunten in het MRA-wegennetwerk bevinden zich bij zes gebieden: Zuidas, Haarlem, Schiphol, Almere-Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost en de regio IJmond. In de uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (hierna: SBaB) is daarom per gebied een aanpak opgenomen, zoals onder andere afspraken met werkgevers om flexibel (thuis) te werken en fietsen te stimuleren bij hun werknemers. 

Programmamanager Mirjam de Keizer van Groot Schiphol Bereikbaar vult aan. ”Juist vanwege die unieke situatie is het belangrijk dat we vanuit de paraplu SBaB de uitdaging oppakken om dingen gezamenlijk te doen. Dat doen we met onze samenwerkingspartners Breikers en goinGDutch. Ook leggen we bijvoorbeeld de verbinding tussen onze aanpak en het Smart Mobility programma van gemeente Haarlemmermeer of de MaaS oplossingen die Schiphol ontwikkelt. We bieden zo een brede basis om in te spelen op de ontwikkelingen. Daarom blijven we energie stoppen in het vinden en onderhouden van die onderlinge verbanden. De veranderingen waar we voor staan vragen erom dat we ons samen voorbereiden op de volgende post-corona-mobiliteit.” 

Test e-bikes en speedpedelecs bij politie NH

In het kader van de Nationale Agenda Fietsstimulering en vanuit het Project slimmemobiliteit en duurzaamheid, wordt op een aantal politiebureaus in Noord-Holland eenprobeeractie van e-bikes en speedpedelecs georganiseerd om de medewerkers testimuleren op de fiets naar hun werk te komen.

De Nationale Politie is als grootste werkgever van Nederland een Fietsambassadeur, samen met initiatiefnemer staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Als je verstopping in het verkeer wil voorkomen, dan is de fiets het geheime wapen tegen de drukte. En het scheelt parkeerplekken,” aldus Van Veldhoven. Ook het bevorderen van de vitaliteit onder de medewerkers en het stimuleren van meer duurzame mobiliteit zijn doelstellingen van dit project.

Het project wordt georganiseerd vanuit bureau Haarlem en gecoördineerd door Beter op Weg Haarlem. Er is een samenwerking opgezet met de regionale mobiliteitsprojecten Groot Schiphol Bereikbaar, IJmond Bereikbaar, Alkmaar Fietst! en MobiLease.

In totaal kunnen 128 politiemedewerkers de e-bikes van verschillende merken de komende maanden een weekje gaan uitproberen, waarbij de woon-werkritten worden vastgelegd met behulp van een registratie app. Uiteraard worden de privacyaspecten daarbij in acht genomen. Na afloop worden de medewerkers naar hun ervaringen gevraagd en wordt nagegaan of zij een e-bike willen aanschaffen of leasen, al dan niet via de bestaande regelingen.

Het is mogelijk dat het project na de jaarwisseling wordt voorgezet om meer politie medewerkers fiets-enthousiast te maken, mede door een e-bike en speedpedelec uit te kunnen uitproberen.

Naast de probeeractie worden op verschillende plaatsen in Noord-Holland ook extra deelfietsen geplaatst om voor politiemedewerkers het parkeren op afstand te faciliteren.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: “E-bike probeeractie Groot Schiphol Bereikbaar groot succes”

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid schreef een artikel over onze e-bike probeeractie! Wij gaven forenzen deze zomer de kans om een e-bike te testen. Inmiddels heeft een aantal forenzen zelfs een e-bike aangeschaft, wauw! Lees het volledige artikel over onze aanpak op de website van SBAB: hier >>

 

Bijpraatbericht editie 5

Heb je ons Bijpraatbericht in juli gemist? In de vijfde editie van het Bijpraatbericht stond fietsstimulering centraal. Een hot topic! Ook vertelden wij meer over de kracht van samenwerking, want samen met Breikers proberen wij de co2-uitstoot in het gebied te reduceren. En namen wij een interview af met Danielle Kruger van ALD Automotive. ALD geeft forenzen ‘vrijheid in mobiliteit’.

Download hier deze editie.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in het Groot Schiphol-gebied? Meld je dan hier aan voor het Bijpraatbericht. Onze volgende editie verschijnt binnenkort!

 

 

Bestuurders aan het woord in filmpje over gemaakte werkgeversafpraken over de bereikbaarheid van de MRA

Werkgevers in de MRA worden opgeroepen om werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen te spreiden tijdens en na corona. Cora van Nieuwenhuizen (minister van IenW), Sharon Dijksma (wethouder gemeente Amsterdam, voorzitter Vervoerregio en MRA-vertegenwoordiger), Jeroen Olthof (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Roger HLM Van Boxtel (president-directeur NS), Rein Aarts (directeur Breikers), Faridah Azimullah (voorzitter platform Beter op weg) en Patrick van Oppen (partner bij Loyens & Loeff) leggen in dit filmpje uit waarom dat zo belangrijk is.

Klik op het filmpje!

Groot Schiphol Bereikbaar tekent werkgeversverklaring voor spreiding werktijden en vervoermiddelen tijdens én na corona

Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona

Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.780 medewerkers, waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO, SADC en Royal Schiphol Group, hebben vandaag afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Ook NS en vervoerbedrijven in de regio zijn betrokken. Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht.

“Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken. Veel mensen werken nu thuis en blijven dat in ieder geval een aantal dagen in de week doen. Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren,” aldus Sharon Dijksma, die als voorzitter Vervoerregio Amsterdam, Amsterdams wethouder verkeer en vervoer en deelnemer Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij de ondertekening betrokken is.

Werkgevers pakken door met thuiswerken
Er zijn nu 23 deelnemende werkgevers gestart. Daar werken zo’n 38.780 mensen. De meeste werkenden willen ook na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Het is dus zaak dat werkgevers thuiswerken zorgvuldig invoeren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want 10 tot 15 procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de metropoolregio Amsterdam, waarbij de piekbelasting op de spits fors afneemt. De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen en helpen hen daarbij.

“Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen,” zegt Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group. “Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik”.

Onderwijsafspraken over later beginnen
Eerder deze zomer maakten universiteiten, HBO’s en MBO’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
Overheden, werkgevers en vervoerders in de metropoolregio Amsterdam werken al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarin Rijk en MRA nauw samenwerken om de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam te borgen. In opdracht van Rijk en MRA adviseert Stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen via www.wijzijnbreikers.nl.

Breikers lanceert zowerkthet.nl voor slim reizen en flexibel (thuis)werken

Stichting Breikers heeft vandaag het nieuwe platform zowerkthet.nl gelanceerd! Hier vind je tips en tools voor flexibel (thuis)werken en slim reizen. Hieronder lees je het volledige bericht van Breikers.

 

Zowerkthet.nl maakt flexibel (thuis)werken en slim reizen een eitje

Vanaf vandaag vind je op het nieuwe platform Zowerkthet.nl alles wat met flexibel (thuis)werken en slim reizen te maken heeft. Onder dezelfde naam gaat ook een landelijke campagne van start. Op initiatief van mobiliteitsnetwerk Stichting Breikers hebben achttien regionale mobiliteitsnetwerken hun krachten gebundeld. Voorlopig blijft thuiswerken (waar mogelijk) de norm om corona onder controle te houden. Hoe faciliteer je werknemers om thuis te werken? Wat is de beste manier van reizen als je toch naar je werk gaat? Zowerkthet.nl ondersteunt werkgevers én werknemers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden.

Thuiswerken heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een flink deel van de werknemers deze verandering vast wil houden. Daarnaast merken we dat de spits enorm is afgenomen. Ook nu het autoverkeer alweer op zo’n 93% van het pre-corona tijdperk zit zijn de files zeker niet op datzelfde niveau terug. Goed nieuws, want thuiswerken en reizen buiten de spits heeft veel positieve effecten; betere concentratie, minder stress, minder verzuim, meer werkgeluk, snellere doorstroom op wegen, meer zitplekken in het openbaar vervoer en schonere lucht.

Inspireren

Doel van het landelijke platform is om werkgevers en werknemers te inspireren en ondersteunen bij het maken van slimme(re) reis keuzes op het gebied van werken en reizen.

Werknemers vinden op Zowerkthet.nl bijvoorbeeld een thuiswerk checklist, inspirerende verhalen van mensen die onlangs anders zijn gaan reizen en linkjes naar allerlei handige tools en apps op gebied van fietsen, autodelen en parkeren.

Voor werkgevers is er veel kennis te vinden op gebied van gedragsverandering, stimuleren van fietsen onder werknemers, fiscaliteit, een overzicht van landelijke campagnes die je als bedrijf kunt inzetten en inspirerende verhalen van andere organisaties.

Kosteloos advies op maat

Kom je er als werkgever niet uit? Dan kun je bij het mobiliteitsnetwerk in jouw regio terecht voor kosteloos advies op maat. Zij hebben veel kennis en kunde in huis. Denk bij advies op maat bijvoorbeeld aan een postcodescan om onnodige reistijd bij werknemers te vermijden, het koppelen van bedrijven die dezelfde bereikbaarheid problematiek ervaren, hulp bij kostenreductie of het overzichtelijk maken van mobiliteitsoplossingen.

Op Zowerkthet.nl is de kennis gebundeld van Stichting Breikers (Metropoolregio Amsterdam), Slim en Schoon Onderweg (Arnhem-Nijmegen), Zuid-Limburg Bereikbaar, Brabant Mobiliteitsnetwerk & SmartwayZ.NL (Noord-Brabant en Limburg), Slim & Schoon Reizen (Cleantech Regio), Groningen Bereikbaar (Groningen), De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Samen Bereikbaar (Zuid-Holland), Drenthe reist duurzaam (Drenthe), Werk Slim, Reis Slim (Leeuwarden/Fryslân), IJmond Bereikbaar (IJmond), Slim & Groen Onderweg (Noord-Nederland), Goedopweg (Midden Nederland), Anders reizen (Landelijk), Twente Mobiel & Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (Overijssel).

www.zowerkthet.nl

Verantwoord samenrijden in de 1,5-meter samenleving

Voor de collega’s die met de auto naar werk komen en de autorit willen delen met een collega, stelde Toogethr de verantwoord samen rijden richtlijnen op. In deze richtlijnen informeren we hoe je op een veilige en verantwoorde wijze een autorit kan delen met een collega in de 1,5 meter-samenleving. Op deze manier houden we zo veel mogelijk rekening met elkaar en is een rit delen in deze bijzondere tijd een goed alternatief voor het openbaar vervoer.

Download hier de richtlijnen: NL of ENGLISH.