Verantwoord samenrijden in de 1,5-meter samenleving

Voor de collega’s die met de auto naar werk komen en de autorit willen delen met een collega, stelde Toogethr de verantwoord samen rijden richtlijnen op. In deze richtlijnen informeren we hoe je op een veilige en verantwoorde wijze een autorit kan delen met een collega in de 1,5 meter-samenleving. Op deze manier houden we zo veel mogelijk rekening met elkaar en is een rit delen in deze bijzondere tijd een goed alternatief voor het openbaar vervoer.

Download hier de richtlijnen: NL of ENGLISH.

Corona en mobiliteit: tips voor werkgevers

Mijd de spits, ga te voet of maak gebruik van (deel)auto en OV. Plan teamsessies in op de rustige woensdagen en vrijdagen. En maak lokale en regionale afspraken over mobiliteit… Thuiswerken blijft daarbij belangrijk. Daarom heeft de overheid in samenwerking met werkgevers handige tips en hulp opgezet. In de folder ‘Corona en mobiliteit’ vind je deze tips, die goed aansluiten bij de ambities van Groot Schiphol Bereikbaar! Helemaal nu het vervoer en reizen van en naar werk weer op gang komt.

Download de folder ‘Corona en mobiliteit: tips voor werkgevers’ hier. 

Deelfietsen op Schiphol Centrum

Sinds de zomer staan er deelfietsen op Schiphol Central Business District klaar voor gebruik. Voor iedereen die werkt in een van de kantoor- of bedrijfsgebouwen op Schiphol. Om kennis te kunnen maken met de deelfietsen is er tot 1 oktober voor iedere gebruiker een gratis tegoed beschikbaar. Lees hier meer

Vijf learnings uit het veld

Mobiliteitsmakelaars Rosemarijn en Ronald spraken met verschillende werkgevers uit Groot Schiphol over re-boarden van personeel en mobiliteit in het (post)corona tijdperk. Hieronder vijf quick wins van human resource en facility management professionals uit de omgeving.

1.Ridesharing is voor sommige bedrijven een praktische oplossing en voor sommige nog een vraagteken

Vanuit het veld wordt er nog gemengd gereageerd op de mogelijkheid van ridesharing als alternatief. Een groot bedrijf heeft het in de Coronaperiode met succes ingezet als alternatief voor het OV, terwijl andere bedrijven hier juist voorzichtig mee zijn. Nu ook de taxi- en touringcarregels duidelijk zijn, verwachten wij een toename.

2.Fietsen begint met opstappen

Uit onderzoek eerder dit jaar blijkt dat veel mensen die de de e-bike naar het werk proberen, besluiten om de overstap te maken. Stimuleren begint dus met proberen.

3.Fietsers willen gefaciliteerd worden

De e-bike staat enorm in de belangstelling. Anders dan de fietspioniers gaat het om een nieuwe groep die graag gefaciliteerd wil worden en praktische ondersteuning waardeert.

4.Het momentum is er

Gebruik dit mega experiment om voor jouw bedrijf de balans tussen efficiency en innovatie te vinden, thuis werken en op kantoor aanwezig zijn, en kritisch naar je mobiliteitsbeleid te kijken.

5.Wees er op tijd bij!

Na ouden van dagen ‘en woon-werk pioniers’ hebben nu ook tieners, bakfietsers en forenzen de e-bike ontdekt. Levertijden kunnen een issue zijn. Vraag je mobiliteitsmakelaar om advies en vraag naar de e-bikepilot!

Millennials denken heel anders over mobiliteit

‘Misschien moeten we onze naam veranderen,’ lacht Daniëlle Kruger, hr-manager van ALD Automotive ‘Want we houden ons ondertussen al met veel meer bezig dan alleen leaseauto’s. We hebben een Mobility Experience Center, waar onze klanten kennis maken met alle trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. We nodigen ze uit om mee te denken over thema’s als duurzaamheid en aantrekkelijkheid als werkgever. Welk beleid past er bij de doelen van de organisatie? En welke plek neemt het mobiliteitsbeleid in? Maar ook kijken we naar de praktische kant en mogelijke oplossingen. Zo kan de klant bij ons ter plekke ook zelf een e-bike proberen.’

‘We hebben veel geleerd van de gesprekken die we met onze eigen werknemers hebben gevoerd. Want als mensen uit meer kunnen kiezen dan alleen de standaard, komen ze met hun eigen oplossingen. Voor de één werkt de ‘traditionele’ leaseauto perfect, de ander kiest een combinatie van occasion lease en OV. Weer iemand anders neemt na de ochtendspits zijn e-bike naar kantoor en reserveert een leaseauto uit de pool om klanten op locatie te bezoeken.’ We noemen dat ‘vrijheid in mobiliteit’.

‘Je merkt wat dat betreft dat millennials trendsetters zijn op het gebied van mobiliteit. Ze groeien op met Netflix en Spotify. Sommigen vinden dat de kosten van de bijtelling en het parkeren niet echt opwegen tegen het plezier van een auto die je helemaal voor jezelf hebt. En als er dan opeens meer collega’s zijn die ’s ochtends fris van hun sportieve e-bike afstappen of na de spits ontspannen met het openbaar vervoer reizen, merk je dat de mobiliteitscultuur van je bedrijf sneller kan veranderen dan je denkt.’

Wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in het Groot Schiphol-gebied? Meld je dan hier aan voor het Bijpraatbericht.

Vakbroeders in verschillende werkgebieden

“Kijk!” Rein Aarts schakelt schermdelen in. Ik zie een elektronisch dashboard met een kaart van Nederland, tabbladen en gekleurde cirkels. Rein klikt opent een neerklapmenu. ”Als je de medewerkers van dit bedrijf die meer dan 30 minuten reizen twee dagen laat thuiswerken … bespaar je 34% CO2.” Ik zie de metertjes verspringen. “Dit is de Mobility Analyst die we bij Breikers hebben ontwikkeld. Je ziet meteen wat voor effect je mobiliteitsbeleid heeft. Met financiering vanuit het Rijk en een breed netwerk van partners kunnen zo’n tool gratis aanbieden.”

“Ik heb hetzelfde vakgebied als Rein.” Neemt Ronald Postma het gesprek over als Rein het schermdelen weer heeft uitgeschakeld. “En een ander werkgebied. Breikers werkt voor de Metropoolregio Amsterdam en kijkt bij meer dan 250 werkgevers in de keuken, terwijl ik me voor Groot Schiphol Bereikbaar concentreer op de directe omgeving van Schiphol. Als mobiliteitsmakelaar geef ik werkgevers ondersteuning die hulp nodig hebben bij het opzetten en ontwikkelen van hun mobiliteitsbeleid. Ik heb hier mijn standplaats, ken de buren en weet hoe de verhoudingen zijn.”

“Als je de mobiliteitsstrategie van een organisatie of een heel gebied wilt veranderen,’ gaat Rein verder ‘heb je te maken met een keten met heel veel schakels. Ieder schakeltje moet precies op de goede plek zitten. Zonder goed fietspad heb je weinig aan die nieuwe e-bike. Nu veel werkgevers bezig gaan om het werkproces opnieuw in te richten is het goed dat we ze vanuit twee niveaus kunnen ondersteunen zodat we met het vinden van oplossingen voor mobiliteitsproblemen duurzaam herstel en duurzame groei mogelijk maken.”

Wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in het Groot Schiphol-gebied? Meld je dan hier aan voor het Bijpraatbericht.

 

Meld uw bedrijf aan voor de e-bike probeerpool

In juni 2020 start een nieuwe e-bike probeeractie, verzorgd door ConnektBike en Groot Schiphol Bereikbaar. Alle bedrijven in het Schiphol-gebied kunnen zich hiervoor aanmelden. Dankzij subsidie vanuit het programma betaalt u slechts €60 per deelnemende medewerker.

20 tot 80 medewerkers

U kunt met uw bedrijf één of twee maanden meedoen. Het minimum is 10 e-bikes, het maximum 20. Medewerkers krijgen de e-bike twee weken in bruikleen.U kunt dus tussen de 20 en 80 medewerkers kennis laten maken.

 Zelf ervaren

Uw medewerkers kunnen dankzij de probeer-fiets zelf ervaren hoe het is om op de e-bike naar het werk te gaan. Mensen veranderen niet zomaar, en al helemaal niet als iemand zegt dat het moet. Het is een grote stap om op een andere manier naar het werk te reizen. We zien op andere plekken dat zo’n vrijblijvende probeerperiode goed werkt. Veel mensen blijven ook na die twee weken fietsen!

Alles erop en eraan

ConnectBike zorgt voor een reserveringssysteem en de uitgifte en inname van de fietsen. Ook helpen ze bij de interne communicatie, met voorbeeldteksten voor e-mail, flyers en banners. Mobiliteitsmakelaars Ronald Postam en Rosemarijn Verdoorn bieden desgewenst individueel – kosteloos – advies aan de bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld uw (fiets)regelingen analyseren en adviseren over verbeteringen. Of een postcode-analyse doen om te bepalen hoe groot het fietspotentieel is. Alles zit erop en eraan dus.

Slechts € 60 per medewerker

Vanuit het programma Groot Schiphol Bereikbaar wordt 50% van de kosten van de e-bike pool betaald. Dat betekent dat u slechts €60 per deelnemer betaalt.

Hoe straks verder? Wees voorbereid!

Er komt een moment dat iedereen die nu thuis werkt, weer gewoon naar zijn normale werkplek gaat. En dat zal dilemma’s met zich meebrengen. De afgelopen weken zijn we gewend geraakt aan social distancing. De schrik om dicht bij elkaar te zijn, zit er goed in. Hoe reizen medewerkers straks naar hun werk in de anderhalvemetersamenleving?

Sommigen zullen het openbaar vervoer, zeker in de spits, voorlopig liever mijden. Zorg dat u hierop bent voorbereid. De fiets en e-bike zijn goede alternatieven voor medewerkers die tot zo’n 15 km van het werk wonen. De fiets werd de afgelopen weken regelmatig genoemd als het beste vervoermiddel ten tijde van de coronacrisis.

Nauwelijks besmettingsgevaar en bovendien heeft fietsen een positief effect op de longen. Voor medewerkers die verder weg wonen, kan ridesharing een goed alternatief zijn voor het OV. Dus niet alléén in de auto, maar samen met iemand anders.

 

Coronavirus zet alles op zijn kop

Het Coronavirus zet alles op zijn kop. In de tweede helft van maart was het stil op de weg in de Schipholregio. Geen files en het aantal reizigers in het OV daalde in de ochtendspits met meer dan 85%. We zijn gedwongen vanuit huis te werken, onze dagelijkse routines van werken, leven anders vorm te geven.
Lees meer

23 t/m 27 maart: volop acties rondom de Week Zonder Spits *GAAT HELAAS NIET DOOR*

De week van 23 t/m 27 maart staat volledig in het teken van de bereikbaarheid van het Groot Schiphol-gebied. Met volop acties, voor bedrijven én forenzen. Aan welke acties doet u mee? Vanwege de coronacrisis gaat de campagneweek helaas niet door.
Lees meer