Over ons

Samen voor een bereikbare en leefbare regio

De bereikbaarheid en leefbaarheid van het Schiphol-gebied staan onder druk. Er worden nieuwe bedrijvenlocaties (en woonlocaties) ontwikkeld. Het aantal forenzen – en daarmee de mobiliteit – blijft ook de komende jaren blijft toenemen. Een bereikbaar en leefbaar gebied is cruciaal voor de bedrijven en hun medewerkers. Hiervoor zullen we slimmer, flexibeler én duurzamer met onze mobiliteit moeten omgaan.

Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W hebben hun krachten gebundeld in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Samen zetten we ons in voor verbeteringen aan de infrastructuur, een ruim aanbod aan alternatieve vervoermiddelen, campagnes om bijvoorbeeld de fiets te stimuleren en interessante activiteiten in het gebied waardoor forenzen buiten de spits kunnen reizen. Zodat Schiphol een aantrekkelijk gebied is (en blijft) om te werken.

Wij zijn onderdeel van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (MRA-regio). Lees hier meer. 

Focusgebieden

Onze focus ligt op 14 werkgebieden, waar in totaal 100.000 mensen werken.

1. Schiphol Centrum
2. Schiphol (TA) Oost
3. Schiphol Rijk en Oude Meer
4. Schiphol Zuid
5. Airport Business Park Lijnden
6. De Beukenhorst
7. De Hoek
8. Schiphol Logistics Park
9. Schiphol Trade Park
10. Polanen Park
11. Business Park Amsterdam Osdorp
12. De President
13. Green Park Aalsmeer
14. Fokker Logistics Park

Samenwerken? Graag!

Heeft u ideeën voor effectieve acties? We komen graag met u in contact. Ondersteuning en co-financiering (max. 50%) vanuit ons programma Groot Schiphol Bereikbaar zijn mogelijk als er minimaal 2 werkgevers bij zijn betrokken zijn. Dit is onze werkwijze:

1. Gesprek met mobiliteitsmakelaar: knelpunten en kansen in kaart brengen

2. Inventarisatie reisgedrag binnen gebied (er is al veel data beschikbaar)

3. Samenwerking opzetten

4. Ondersteuning organisatie, communicatie, gedragsinterventies en financiën