Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe, waarom en hoe lang Groot Schiphol Bereikbaar uw gegevens verzamelt en bewaart. Daarnaast informeren wij u over hoe u deze gegevens kunt beheren. Dit document is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Groot Schiphol Bereikbaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groot Schiphol Bereikbaar kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Groot Schiphol Bereikbaar en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt. Groot Schiphol Bereikbaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Groot Schiphol Bereikbaar verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te informeren over lopende projecten en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit mobiliteitsprojecten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Groot Schiphol Bereikbaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Groot Schiphol Bereikbaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoeken

Op de website van Groot Schiphol Bereikbaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens anonimiseren wij zo veel mogelijk en verstrekken we niet aan derden.

Google Analytics

Groot Schiphol Bereikbaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van  Groot Schiphol Bereikbaar bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Groot Schiphol Bereikbaar te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Groot Schiphol Bereikbaar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grootschipholbereikbaar.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen

Groot Schiphol Bereikbaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groot Schiphol Bereikbaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via info@grootschipholbereikbaar.nl.

Groot Schiphol Bereikbaar is een website van Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Wij zijn te bereiken via: info@grootschipholbereikbaar.nl.