Test e-bikes en speedpedelecs bij politie NH

In het kader van de Nationale Agenda Fietsstimulering en vanuit het Project slimmemobiliteit en duurzaamheid, wordt op een aantal politiebureaus in Noord-Holland eenprobeeractie van e-bikes en speedpedelecs georganiseerd om de medewerkers testimuleren op de fiets naar hun werk te komen.

De Nationale Politie is als grootste werkgever van Nederland een Fietsambassadeur, samen met initiatiefnemer staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Als je verstopping in het verkeer wil voorkomen, dan is de fiets het geheime wapen tegen de drukte. En het scheelt parkeerplekken,” aldus Van Veldhoven. Ook het bevorderen van de vitaliteit onder de medewerkers en het stimuleren van meer duurzame mobiliteit zijn doelstellingen van dit project.

Het project wordt georganiseerd vanuit bureau Haarlem en gecoördineerd door Beter op Weg Haarlem. Er is een samenwerking opgezet met de regionale mobiliteitsprojecten Groot Schiphol Bereikbaar, IJmond Bereikbaar, Alkmaar Fietst! en MobiLease.

In totaal kunnen 128 politiemedewerkers de e-bikes van verschillende merken de komende maanden een weekje gaan uitproberen, waarbij de woon-werkritten worden vastgelegd met behulp van een registratie app. Uiteraard worden de privacyaspecten daarbij in acht genomen. Na afloop worden de medewerkers naar hun ervaringen gevraagd en wordt nagegaan of zij een e-bike willen aanschaffen of leasen, al dan niet via de bestaande regelingen.

Het is mogelijk dat het project na de jaarwisseling wordt voorgezet om meer politie medewerkers fiets-enthousiast te maken, mede door een e-bike en speedpedelec uit te kunnen uitproberen.

Naast de probeeractie worden op verschillende plaatsen in Noord-Holland ook extra deelfietsen geplaatst om voor politiemedewerkers het parkeren op afstand te faciliteren.